Veulencollectie 2016 online

De collectie van veulens 2016 staat online. Na de foto- en filmdag zijn alle betrokken partijen achter de schermen aan de slag gegaan met het opgenomen materiaal. Inmiddels zijn de foto’s, pedigrees en veilingteksten afgerond en vanaf nu te bekijken! De video’s hopen wij hier zo spoedig mogelijk aan toe te voegen. (NB: gebruik geen Internet Explorer)

‘Like’ onze Facebookpagina (www.facebook.com/veulenveilingmiddennederland) en blijf zo snel en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws! 

Net zoals voorgaande jaren zal Veulenveiling Midden-Nederland eveneens te volgen zijn via een Livestream. Dit jaar voegen wij hier een nieuwe dimensie aan toe: Dynamic Auction Information. Dit houdt in dat er op het scherm naast de livestream meer informatie wordt toegevoegd. Zo verschijnt er niet alleen een foto en veilingtekst van het veulen in beeld, maar ook de real-time biedprijs en kunnen mensen thuis ook zien in welke hoek er geboden wordt. Contacteer ons voor de mogelijkheden m.b.t. telefonisch bieden! 

eng

The auction collection 2016 is online! After the photo and filmday all parties involved started working on the material behind the curtains. The photo’s, pedigrees and auction texts have been completed and can be accessed on our website from now on! The videos will be uploaded as soon as possible. (NB: please refrain from using Internet Explorer)

‘Like’ our Facebookpage(www.facebook.com/veulenveilingmiddennederland) to receive updates of the latest news!

Just like previous years, Foal Auction Midden-Nederland can be followed via Livestream. This year we add a whole new dimension: Dynamic Auction Information. This entails that the screen will show a lot more information besides the livestream. It will feature, amongst others, a picture and the auction text of the foal and the real-time bidding price and you can see in which corner the current highest bidder is seated. Contact us for the possibilities of bidding per telephone!