Ton Haanschoten overleden

Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van ons erelid Ton Haanschoten. Ton was medeoprichter en oud-penningmeester van onze veiling en heeft een enorme bijdrage geleverd aan de Veulenveiling Midden-Nederland. Wij bewonderen zijn levenskracht, optimisme en doorzettingsvermogen. Met grote dankbaarheid denken wij terug aan alle mooie momenten.

Hij laat een lege plaats achter binnen ons bestuur en in ons hart.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht en troost toe om dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur Veulenveiling Midden-Nederland